Tizlit taneggarut n Takfarinas d taγuct n ussirem i tmurt taqbaylit.

Publié par
Takfarnias deg tanezla ines taneggarut.

Assa aggeruj n cna aqbayli, Mass Takfarinas, i ssufɣ-d tanezla n tizlit-is tamaynut  »La Kabylie », anida i yeddufeɛ tamurt taqbaylit mgal widak i d-iγedlen fella-s lekdeb d widak ur t-nḥemmel ara. Anẓur-nneɣ yecna-d daγen γef ugama n tmurt taqbaylit, i nennum nettwali d imezwura γer wannar n immenuγen ama γef tugdut, tilelli d niff. Ladγa ur yettu ara agdud-is leqbayel umi yerra tajmilt muqqren imi ar γer-s d assirem, d allaγ n tmazγa d tefriqt, yettnaγen γef tmurt, ur nettuγal γer deffir.

TAKFARINAS IMSEƔṚET I TAYRI N TMURT TAQBAYLIT

Ma yella d ayen yerzan asefru, yettban-d amyimi d imseɣret i tayri n tmurt taqbaylit, d imezdaɣ-is sumara, ar ɣur-es d tamurt taqbaylit i d asirem n tmazɣa, imi ɣef yiɣil-nsen i refden amennuɣ ɣef tlelli d useḥbiber ɣef yedles amaziɣ d tnekkit taqbaylit.

S tezlitt agi Takfarinas am yimi ira ad iṣeggem assaɣen-is akked wegdud n tmurt taqbaylit send aṭas n tucḍiwin i yga deg waṭas n tegnatin.

Ula d tasertit tella deg sefru n tezlitt-is, imi yesḥassef acimi deg yal tikelt d tamurt taqbaylit ara yettwanefken d asfel ɣef wayen ur tt-yeɛnan ara, yesmekt-ad diɣ azal yesɛa wegdud aqbayli deg yal taɣult d yal aḥric n tudert, addal, idles, taɣuṛi, aseḥbiber ɣef tlelli, u ladɣa tugdut n taddert taqbaylit tin yellan d tanuda n tugdut tagrigit.


Nessaram s tezlitt agi ara tebdu, tmacahutt n tayri tamaynut ger tmurt taqbaylit akked yiwen ger yetran i ceben igenni-s.

Tudert i tmurt taqbaylit , tudert i wzamul n cna-nneγ.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s