Nabila DJAHNINE : Tiɣri n tmeṭṭut tilellit yettwanɣan

Nabila DJAHNINNE tellul deg ugzdu n Bgayet,tamnaḍt n yefnayen deg useggas n 1965, t-ttxalaḍ si temẓi-ines tazeqqa n CINE-CLUB deg tɣremt anida tezdeɣ, nettat s timad-is tt-architecte-t u d taselwayt n tiddukla ‘TIƔRI n TMEṬṬUT’’ .

………………./kcem/…………………