Tasqamutt Taɣelnawt i tlelli n imeḥbas (CNLD), tga miḥyaf ɣef imeḥbas n teqbaylit ?

Aɣyul n vava d jeddi, nerna rrekba deffir, ihi akka i teḍra deg yeqbayliyen ass-agi, sɣur amussu ssarmen D  »

Lire la suite