Tamarayet taɣlnawt n RCD tenjmeɛ deg tmanaɣt

RCD:  »ad nessuter i useraḥ n inekrafen akk yellan sebba n utteki-nsen deg umussu aɣerfan »

…………………kcem………………………